Forsiden    Bestyelsen    Deklaration    Vedtægter    Generalforsamling           

Bestyrelsemedlemmer 2018-2019.

Titel  Navn  Adresse  Tlf.  E.mail 
Formand Bente Djørup  Fjordparken 12  21421858  benteogole@stofanet.dk
Næstformand  Ejvind Raben Fjordparken 45 29708238 ejvind.raben@gmail.com
Kasser Bent Pedersen Fjordparken 29 20456614 ellen@mvb.net
Sekretær Lena Persen Fjordparken 13 23218643 lena@persen.dk
Best.medlem Bente Timmermann Fjordparken 60 20619235 bt-kt-sallhede@privat.dk
Revisor Jens Peter Frederiksen Fjordparken 51 ester@ester.dk">
Revisor Bent G Andersen Fjordparken 47 20491188 el-kontakten@mail.tele.dk