Forsiden    Bestyelsen    Deklaration    Vedtægter    Generalforsamling           

MULIGHED FOR TILSKUD TIL BREDBÅND TIL HUSEJERE I RAMSHULE, LOUNSVEJ, LIENGÅRD OG FJORDPARKEN

Energistyrelsen har lavet en bredbåndspulje, hvor virksomheder og sommerhusejere har mulighed for at søge tilskud til bedre etablering af højhastighedsbredbånd.
Tilskuddet gives ud fra en helt firkantet vinkel, hvor det gælder om at få flest point. Det gælder om at samle husejerne, så der er mindst mulige "nej" sigere.
Dvs. er der nogen på vejen, som ikke ønsker at være med vil det tælle ned. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi alle ser positivt på muligheden for nu at etablere en bedre dækning
i området omkring Liiengård, Ramshule og Lounsvej - som alle er berettiget til at søge fra puljen. Vi ved der er mange som ønsker en forbindelse.
Det er nu muligheden byder sig for at få tilskud og jo flere vi er jo bedre er chancerne :-)
Læs mere HER Tilskuddet bliver givet til de projekter med flest point.
Derfor er det vigtigt, at vi alle vil deltage. Argumenter, hvad får du ud af det?
• Hurtig internetforbindelse, herunder er der mulighed for selv at lave abonnement efter ens behov (telefoni, tv. osv.)
• Tilslutning kan give bedre interesse ved hussalg, udlejning osv.
• Du er IKKE forpligtet til at bruge forbindelsen eller købe abonnement. Du kan vælge at bruge det eller ej!
• Virksomheder, andre sommerhusudlejere i området har brug for bedre internetforbindelse.
• For fastboende ældre husejere kan kommunerne bruge fx. telemedicin. Det kræver god internetdækning.
• Den digitale udvikling er fremtiden og vi "tvinges" mere og mere til at følge digital med ift. f.eks. kommunikation med det offentlige.
Egenbetaling på 2000,- pr. adresse. Herudover er det muligt at du som virksomhed, forening eller husejer kan give et yderligere tilskud. Det giver projektet flere point og større chancer.
Jo flere der bliver tilsluttet jo flere point får projektet.
Ønsker man ikke på nuværende tidspunkt at gøre brug af forbindelse og abonnement ER DET VIGTIGT DU LIGE OVERVEJER en gang til om det ikke er en god ide at sikre sig mod fremtidens udvikling.
Når du har taget stilling er det vigtigt, at du tilkendegiver om du ønsker at være med eller ej pr. mail.
Ansøgningen skal indsendes samlet som et samlet projekt og derfor skal fuldmagterne afleveres senest 1. august og meget gerne før, så vi ved, hvad vi har at arbejde med.
Vi har været i dialog med Vesthimmerlands kommune, som allerede har hjulpet os. De ser positivt på vores projekt og bidrager meget gerne med f.eks. at stille kontaktperson Jacob Helenius til rådighed
ved spørgsmål osv. Han træffes på tlf. 99668331. Han stiller også gerne op til et informationsmøde, hvis der er nødvendigt.
På vegne af initiativtagerne:
Bente Djørup, Bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Fjordparken & sommerhusejer tlf. 21 42 18 58 benteogole@stofanet.dk
Ann Jørgensen, Leder af Botilbudet Lounsgaard & sommerhusejer i Ramshule tlf. 51 90 83 59 annrandrupjoergensen@gmail.com
  http://www.vesthimmerland.dk/kommunen/nyheder/seneste-nyt/nyheder/soeg-stoette-fra-energistyrelsens-bredbaandspulje-1/